Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397449 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Joseph.tran - ID: 1397449
 IP & Posted by:  207.244.79.155 on January 30, 2017 at 4:54am
 Updated by:  January 30, 2017 at 8:08pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Manassas
 Zip:  20109
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Building Contructor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  để đáp ứng đối tác tốt và yêu thương để dành phần còn lại của cuộc đời tôi với Translate to English
 Free Time:  Reading, bãi biển, đi du lịch và cắm trại Translate to English
 I Am:  là mát mẻ, nhẹ nhàng, Thiên Chúa lo sợ, lãng mạn, quan tâm và yêu thương. Translate to English
 Looking For:  Someone honest, loving and caring, someone who is reading for a long term relationship. Translate to English

Back | Send Email to Joseph.tran (ID: 1397449)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.