Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyen nguyen - ID: 1397664
 IP & Posted by:  171.233.54.197 on February 1, 2017 at 8:54pm
 Updated by:  June 19, 2019 at 4:28am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Tân
 Zip:  0912515807
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn. Nếu hợp sẽ đi đến hôn nhân .... Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch, chăm sóc gia đình ... Translate to English
 I Am:  Hòa nhã , vui vẻ , sống có tình cảm .... Translate to English
 Looking For:  Tìm Bạn trai chân thành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Translate to English

Back | Send Email to Huyen nguyen (ID: 1397664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.