Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398157 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hien Le - ID: 1398157
 IP & Posted by:  1.55.40.85 on February 7, 2017 at 11:16pm
 Updated by:  February 8, 2017 at 7:14pm
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Current college student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn, và có thể đó là 1 người lâu dài càng tốt Translate to English
 Free Time:  online, đi chơi cùng bạn bè, du lịch Translate to English
 I Am:  rất thích đi du lịch, tính tình hơi ích kỷ, vui vẻ, hòa đồng, và đôi khi khá là nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  1 người bạn chân thật. không dụng lợi, 1 người yêu chân thành, biết quan tâm, lo lắng. Có thể cùng nhau đi du lịch Translate to English

Back | Send Email to Hien Le (ID: 1398157)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.