Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398711 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

worldlyguy - ID: 1398711
 IP & Posted by:  14.187.241.152 on February 15, 2017 at 8:35pm
 Updated by:  January 12, 2018 at 7:36pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mình xin giữ bí mật nhé, nói trước bước không qua. hihi Translate to English
 Free Time:  lướt web, đọc sách, chơi game, thể thao, đi dạo.... Translate to English
 I Am:  Dấn thân thành thị đã chục năm . Gối chiếc chăn đơn vẫn hãy nằm . Công danh sự nghiệp chưa thỏa chí . Tiền tài danh vọng vẫn xa xăm Translate to English
 Looking For:  Mình không đưa ra tiêu chí nào cả, chỉ cần hiểu, hợp và thông cảm được cho nhau là quá đủ với mình rồi. Translate to English

Back | Send Email to worldlyguy (ID: 1398711)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.