Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398909 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhân.Ái - ID: 1398909
 IP & Posted by:  116.102.78.93 on February 18, 2017 at 8:04am
 Updated by:  February 16, 2019 at 4:24pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm ban Lâu dài Translate to English
 Free Time:  Thêu tranh va thích nghe nhac Translate to English
 I Am:  Thích tro chuyện vui vẻ , chân thật và sống hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Tim người hiền lành,trung thực..biết chia se .... Translate to English

Back | Send Email to Nhân.Ái (ID: 1398909)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.