Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399066 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

SINGLE - ID: 1399066
 IP & Posted by:  123.25.207.38 on February 20, 2017 at 6:31am
 Updated by:  February 10, 2019 at 7:48pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  BH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Niềm tin là một thứ tình cảm rất đáng được trân trọng,cho nên bạn hãy chọn đúng người để đặt niềm tin vào cũng như trân trọng ai đó khi họ toàn tâm tin tưởng bạn. Translate to English
 Free Time:  Du lịch, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Người con gái đủ bản lĩnh đối mặt với tất cả. Translate to English
 Looking For:  Chia sẻ, cảm thông, điểm đến chung của hp! Translate to English

Back | Send Email to SINGLE (ID: 1399066)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.