Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399112 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cúc vàng - ID: 1399112
 IP & Posted by:  113.163.94.140 on February 20, 2017 at 10:25pm
 Updated by:  September 27, 2017 at 10:04pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nữa còn lại Translate to English
 Free Time:  Công việc nhà, thể thao Translate to English
 I Am:  Đơn giản, có con trai 23 tuổi. Nói chuyện nhiều hơn qua điện, điện thoại 0909 676 470 Translate to English
 Looking For:  Tìm nam đã li dị hoặc góa vợ tuổi từ 50 đến 60, ngoại hình dễ nhìn kinh tế ổn định, có tấm lòng cao thượng. Ai không thật lòng, nói xàm xin đừng làm phiền, cám ơn đã xem hồ sơ. Translate to English

Back | Send Email to Cúc vàng (ID: 1399112)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.