Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399274 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cuc Kim Lam - ID: 1399274
 IP & Posted by:  27.2.127.62 on February 22, 2017 at 3:05am
 Updated by:  April 15, 2017 at 3:04am
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  home care
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người yêu tốt và sẽ kết hôn sau Translate to English
 Free Time:  Thăm bạn bè, đi vòng quanh thành phố và giúp đỡ những người đau khổ Translate to English
 I Am:  Tôi là một người phụ nữ tốt và danh dự, thông thường để giúp đỡ những người đau khổ, người đàn ông mà tôi sẽ tìm thấy đó là người yêu tôi suốt cuộc đời còn lại, tôi không cần phải sang Mỹ nếu anh ấy yêu tôi anh ấy chỉ có thể vài tháng Đến thăm tôi ở Việt Nam, anh ấy được chào đón ở nhà tôi ở Sài Gòn và khi nào anh ấy quyết định ở lại lâu hơn ở Việt Nam để vui vẻ và vui vẻ trong cuộc sống và lãng mạn với tôi anh ấy luôn được chào đón Tôi là một người phụ nữ tốt và danh dự, thông thường để giúp đỡ những người đau khổ, người đàn ông mà tôi sẽ tìm thấy đó là người yêu tôi suốt cuộc đời còn lại, tôi không cần phải sang Mỹ nếu anh ấy yêu tôi anh ấy chỉ có thể vài tháng Đến thăm tôi ở Việt Nam, anh ấy được chào đón ở nhà tôi ở Sài Gòn và khi nào anh ấy quyết định ở lại lâu hơn ở Việt Nam để vui vẻ và vui vẻ trong cuộc sống và lãng mạn với tôi anh ấy luôn được chào đón Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông tốt một người yêu tốt, một người đàn ông sẵn sàng yêu tôi suốt cuộc đời còn lại và sẵn sàng kết hôn với tôi Translate to English

Back | Send Email to Cuc Kim Lam (ID: 1399274)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.