Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Đỗ - ID: 1399321
 IP & Posted by:  27.3.220.222 on February 22, 2017 at 6:10pm
 Updated by:  July 28, 2017 at 10:56am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Thuận
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mong sao những gì là sự thực... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đi bộ, du lịch... Translate to English
 I Am:  Đơn giản, chân thành, đôi khi sự thật mất lòng nhưng mong muốn dự chân thật hơn. Translate to English
 Looking For:  Chững chạc, biết quan tâm lo lắng cho gđ, ng có chí hướng. Kg phân biệt tuổi tác. Phone: +84924492456. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Đỗ (ID: 1399321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.