Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399879 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Nguyễn - ID: 1399879
 IP & Posted by:  171.233.200.168 on March 1, 2017 at 8:45am
 Updated by:  October 2, 2017 at 8:14pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp.HCM
 State/Province:  USA
 Zip:  95121
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Phi Công
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gia dinh nho cua rieng minh Translate to English
 Free Time:  Chat..xem phim.karaoke...... Translate to English
 I Am:  Gặp hay nhan xét nhe Translate to English
 Looking For:  ,Người Chân Thành Có Ý Định Lập Gia Đình,Nghiêm Túc ,Thật Lòng,Có Trách Nhiệm.Chúc Mọi NGười Tìm Được Một Nữa Của Mình Nhé. Hay lien lạc voi minh 0901261487 mong som xoa bo ho so nay,Chuc ban luon vui ve va gap nhiu may man trong cuộc song Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Nguyễn (ID: 1399879)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.