Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400171 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiffany le - ID: 1400171
 IP & Posted by:  171.232.113.144 on March 4, 2017 at 10:15pm
 Updated by:  June 11, 2018 at 1:53am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Dược sĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người đàn ông của đời mình và đi đến hôn nhân. Tình yêu sét đánh chẵn hạn. Hihi Translate to English
 Free Time:  Xem film, đi dạo, nấu ăn, du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ. Xem film. Nấu ăn. Đi làm và chăm lo của sống của mình và gia đình Translate to English
 Looking For:  Đàn ông bản lĩnh. Yêu thương mình, tử tế, Translate to English

Back | Send Email to Tiffany le (ID: 1400171)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.