Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hieu Nguyen - ID: 1401494
 IP & Posted by:  76.113.192.228 on March 20, 2017 at 11:27pm
 Updated by:  August 28, 2017 at 3:27am
 Gender:  Gay
 Age:  29
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Brooklyn park
 State/Province:  Minnesota
 Zip:  55445
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Makeup/hair
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Cuộc sống ở đây ngoài đi làm ra thì những lúc ränh mình thik đi du lịch khám phá nhiều vùng đất mới thường đi chùa , đọc sách shopping window . Hangout voi ban ;) Translate to English
 I Am:  Chắc là người sống tình cảm ! Thoi de moi nguoi làm quen roi nhận xét ^^ Translate to English
 Looking For:  Gay Translate to English

Back | Send Email to Hieu Nguyen (ID: 1401494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.