Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401960 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiểu My - ID: 1401960
 IP & Posted by:  14.186.9.207 on March 26, 2017 at 11:30am
 Updated by:  March 28, 2017 at 12:45am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm dc người yêu kinh tế ơn định có học vấn để tiến tới xa hơn. Translate to English
 Free Time:  Xem hài kịch nấu ăn Translate to English
 I Am:  Là 1 cô gái dịu ngọt chung tình biết chiều lòng người khác Translate to English
 Looking For:  Người yo chung tình là người nước ngoài lãng mạng chiều chuộng người yo Translate to English

Back | Send Email to Tiểu My (ID: 1401960)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.