Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Love - ID: 1402035
 IP & Posted by:  171.248.158.88 on March 27, 2017 at 5:04am
 Updated by:  November 8, 2019 at 2:40am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm được một nửa yêu thương Translate to English
 Free Time:  Xem đá banh, đi dạo, cafe, đọc sách Translate to English
 I Am:  Hiền lành, vui vẻ, chân thật, trọng tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Có duyên sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn để biết thêm về nhau và nếu hợp thì mình cưới thôi. Translate to English

Back | Send Email to My Love (ID: 1402035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.