Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402464 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tinh ngoc - ID: 1402464
 IP & Posted by:  115.78.236.190 on March 31, 2017 at 8:34pm
 Updated by:  January 26, 2018 at 8:57pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tieu bang Virgin
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  du lịch , xem phim và nấu ăn cùng với gia đình Translate to English
 I Am:  dễ gần, vui tính :) Translate to English
 Looking For:  1 người nghiêm túc . Translate to English

Back | Send Email to tinh ngoc (ID: 1402464)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.