Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1402818 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Jackson - ID: 1402818
 IP và Ngày:  12.125.233.42 on April 5, 2017 at 6:27pm
 Sửa Chữa Ngày:  March 25, 2018 at 2:08pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  35
 Chiều Cao:  Will tell you later
 Cân Nặng:  Will tell you later
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Los Angeles
 Tiểu Bang:  California
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Will tell you later
 Học Vấn:  Will tell you later
 Hút Thuốc:  Sẽ Nói Sau
 Uống Rượu:  Sẽ Nói Sau
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Mục Tiêu:  Looking to meet new friends and see where it goes from there. Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Watching movies, Going on Internet, Eating out, Hanging out with friends, Going to the beach, Traveling, and visiting new places. Pretty much anything that is fun. I always try to make the most out of life and focus on the good things since life is short. Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  Facebook Jaxon AuYeung I tend to be a bit quiet at first but quickly to warm up once the ice is broken. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  Friends and Family are important in my life. I believe that in a relationship it often requires some sacrifice from both sides. EMAIL : jaxxon808 at gmail . com Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Jackson (ID: 1402818)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.