Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402978 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyền Dung - ID: 1402978
 IP & Posted by:  58.186.86.61 on April 8, 2017 at 1:06am
 Updated by:  April 9, 2018 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Make Up
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tôi muốn tìm một người đàn ông sẽ yêu tôi hết lòng, và tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy, chăm sóc, quan tâm và bên cạnh tôi. Tôi muốn tìm một người đàn ông mà chúng ta có thể xây dựng một gia đình Cùng nhau và hạnh phúc sau đó.Tôi chỉ muốn là một phụ nữ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc,đọc sách, ăn uống .... Không Chín Ba Bảy ,Bảy Năm Bốn Một Bảy Năm Translate to English
 I Am:  Tôi là một người phụ nữ đơn giản, yêu thương và chăm sóc, tôi thích gặp những người mới và học được rất nhiều điều từ họ Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông thực sự hiểu ý nghĩa của tình yêu,không phải ai đó làm tổn thương hoặc lừa dối, người đã sẵn sàng xây dựng một gia đình tuyệt vời với tôi. Translate to English

Back | Send Email to Huyền Dung (ID: 1402978)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.