Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403398 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kevin Vu - ID: 1403398
 IP & Posted by:  171.250.202.75 on April 13, 2017 at 11:03am
 Updated by:  May 7, 2017 at 9:42pm
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tiến tới hạnh phúc gia đình :) Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc xem phim Translate to English
 I Am:  Là một người đôi khi hơi khó hiểu, cởi mở và giàu cảm xúc Translate to English
 Looking For:  Tốt tính, sống tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Kevin Vu (ID: 1403398)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.