Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403577 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hiền Mi - ID: 1403577
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on April 16, 2017 at 2:36am
 Updated by:  March 16, 2018 at 9:21am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Duyên Phận Đơn giản là bạn gặp đúng người vào đúng thời điểm. Sớm một chút cũng không được. Mà chậm một chút cũng không thành. .......😊😊😊😊😊..... 😝😝😝... Translate to English
 Free Time:  Tôi thường rãnh rỗi xem phim, uống cafe với bạn bè, hát karaoke, online mỗi ngày trên mạng.. Translate to English
 I Am:  Tôi là người rất nóng tính, thẳng thắng, ngang bướng, khó tính và cũng rất khó chịu. Nhưng cũng rất vui vẻ và hài hước. Translate to English
 Looking For:  Cái gì đến sẽ đến. Cái gì đi khắc đi. Cái gì của ta, dẫu bôn ba cũng sẽ quay về. Người ko phải của mình, dẫu ôm tình cũng sẽ ra đi. Thôi đừng mộng mị làm chi. Nhân sinh một kiếp đến đi vô thường. Translate to English

Back | Send Email to Hiền Mi (ID: 1403577)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.