Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403762 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DUYÊN PHƯỚC - ID: 1403762
 IP & Posted by:  24.85.194.198 on April 18, 2017 at 11:45am
 Updated by:  April 20, 2017 at 11:33am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  VANCOUVER
 Zip:  000000000
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  KINH DOANH
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  * Sống và làm việc có ích cho xã hôi. Translate to English
 Free Time:  * Chơi thể thao, buồn buồn hát Karaoke, đi Chùa, nghe giảng Pháp, và thích đi làm việc từ Thiện. Translate to English
 I Am:  * Tánh tình chuộng sự công bằng, sống đạo đức, và hay giúp đở những người nghèo khổ Translate to English
 Looking For:  * Mình sẻ vui khi gặp được người bạn có cùng đạo Phật, và tánh ý giống nhau. Cảm ơn các bạn đã xem qua hồ sơ của mình. Translate to English

Back | Send Email to DUYÊN PHƯỚC (ID: 1403762)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.