Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403930 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hang Tran - ID: 1403930
 IP & Posted by:  14.161.30.132 on April 20, 2017 at 7:46pm
 Updated by:  February 22, 2018 at 7:37am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ nói bạn biết sau Translate to English
 Free Time:  Cfe với bạn bè, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  Muốn biết nhiều hơn về bản thân tôi hãy liên hệ với tôi Translate to English
 Looking For:  Kết bạn với người nào thật lòng, tìm kiếm 1 mối quan hệ nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Hang Tran (ID: 1403930)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.