Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404387 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lục Bình - ID: 1404387
 IP & Posted by:  14.161.13.117 on April 27, 2017 at 2:53am
 Updated by:  June 15, 2017 at 8:48pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa còn lại. Cùng nhau đi hết con đường phía trước. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn. Nghiên cứu công việc. Translate to English
 I Am:  Một người phụ nữ của gia đình. Luôn hướng thiện, sống biết yêu thương và tha thứ. Translate to English
 Looking For:  Tìm một tình yêu chân thành, cùng chí hướng. Mong gặp dc người nghiêm túc, suy nghĩ sâu sắc, hiếu thảo với bố mẹ, biét yêu thương gia đình và có tính cầu tiến. Tks Translate to English

Back | Send Email to Lục Bình (ID: 1404387)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.