Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404406 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê hồng - ID: 1404406
 IP & Posted by:  116.102.52.121 on April 27, 2017 at 8:26am
 Updated by:  January 1, 2018 at 8:40pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  My tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên ngân hàn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm được 1 bến đỗ bình yên Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tính tình hoà đồng,thích nấu ăn ! Translate to English
 Looking For:  Một người thấu hiểu,cảm thông,yêu gia đình ! Translate to English

Back | Send Email to Lê hồng (ID: 1404406)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.