Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405001 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

SơnHa - ID: 1405001
 IP & Posted by:  115.77.147.171 on May 6, 2017 at 6:27am
 Updated by:  May 6, 2017 at 9:05pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người hiểu và tiến tới mối quan hệ lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Đọc báo,nghe nhạc,du lịch ,bơi... Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ,hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người Translate to English
 Looking For:  Người thủy chung ,thương vợ,hiểu , đồng cảm và chia sẽ... Translate to English

Back | Send Email to SơnHa (ID: 1405001)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.