Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405563 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hong... - ID: 1405563
 IP & Posted by:  14.167.238.1 on May 13, 2017 at 3:00am
 Updated by:  September 15, 2017 at 4:36am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Long An.
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Di làm .
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim nguoi yêu chững chạc ,chu đáo,biết quang tâm,chia sẽ , thật thà, Translate to English
 Free Time:  Thích nấu ăn hongloan_hongloan302017@yahoo.com Translate to English
 I Am:  Hiền , thiện cảm, biết lắng nghe, Translate to English
 Looking For:  Không phân biệt tuổi tác , thích mẩu nguoi đàn ông của gia đình ,mong đuoc nguoi đàn ông thật lòng, đừng đùa giỡn khi tìm thấy nhau Translate to English

Back | Send Email to Hong... (ID: 1405563)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.