Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405598 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quỳnh trâm - ID: 1405598
 IP & Posted by:  14.172.93.107 on May 13, 2017 at 10:35am
 Updated by:  July 6, 2017 at 8:51pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà rịa vũng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nối mi
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người chân thật, Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim hài.... Translate to English
 I Am:  hiền, ít nói, biết suy nghĩ cho gia đình ..... Translate to English
 Looking For:  Kiếm người độc thân, tôn giáo Thiên Chúa, biết suy nghĩ cho gia đình, quen và tiến tới hôn nhân Translate to English

Back | Send Email to Quỳnh trâm (ID: 1405598)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.