Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405665 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ANH BA HƯNG - ID: 1405665
 IP & Posted by:  171.250.123.30 on May 14, 2017 at 9:36am
 Updated by:  May 20, 2018 at 12:52am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HỒ CHÍ MINH
 Zip:  VIETNAM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  KINH DOANH
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  MONG MUỐN TÌM NGƯỜI PHỤ NỮ NGHIÊM TÚC,THÍCH HỢP ĐỂ NẤU CƠM CHUNG CHO QUẢNG ĐỜI CÒN LẠI Translate to English
 Free Time:  THỂ THAO, CAFE, XEM PHIM, KHÊU VŨ Translate to English
 I Am:  LÀ NGƯỜI ĐƠN GIẢN, HÒA ĐỒNG, YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN TRỌNG PHỤ NỮ. CÓ TÂM HỒN LÃNG MẠN, SỨC KHÕE TỐT VÀ ĐẦY NGHỊ LỰC BAO DUNG CHO PHỤ NỮ. MONG ĐƯỢC KẾT BẠN VỚI TẤT CẢ ĐỂ GIAO LƯU VÀ HỌC HỎI TRONG CUỘC SỐNG Translate to English
 Looking For:  BIẾT THÔNG CẢM VÀ CHIA SẼ TRONG CUỘC SỐNG. MONG TÌM ĐƯỢC Ý CHUNG NHÂN ĐỂ NGHIÊM TÚC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH CHO HẾT QUẢNG ĐỜI CÒN LẠI. Ko một sáu chin tám bốn chín bốn một năm bốn 01698494154 Translate to English

Back | Send Email to ANH BA HƯNG (ID: 1405665)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.