Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405728 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Tuyết - ID: 1405728
 IP & Posted by:  115.73.2.111 on May 15, 2017 at 6:53am
 Updated by:  August 7, 2017 at 9:36pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Coffee, xem báo và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Hội tụ mỗi thứ một chút: vui tính, khó tính, dễ thương, hung dữ... Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông có thể yêu và chấp nhận sự không hoàn hảo ở tôi, nếu có thể cao trên 1m72 thì càng thích :). Đặc biệt, tôi tìm kiếm một sự nghiêm túc, không nói dối. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Tuyết (ID: 1405728)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.