Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406180 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu - ID: 1406180
 IP & Posted by:  116.102.185.30 on May 21, 2017 at 8:39am
 Updated by:  April 12, 2018 at 7:36am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  công việc tốt và hạnh phúc gia đình Translate to English
 Free Time:  xem TV, cafe, sách báo.... Translate to English
 I Am:  sống giản dị, tự lập, nhân hậu, Translate to English
 Looking For:  người đàn ông chín chắn, trưởng thành,có công ăn việc làm, đang độc thân hay đã góa vợ, hay đã ly hôn, thật sự có mục tiêu xây dựng gia đình. I am looking for a life partner, a real relationship which could lead to marriage Translate to English

Back | Send Email to Thu (ID: 1406180)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.