Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406511 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hà Nguyễn - ID: 1406511
 IP & Posted by:  123.28.153.210 on May 25, 2017 at 8:58am
 Updated by:  July 20, 2018 at 1:28am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nếu anh có đủ khả năng nắm chặt tay em suốt đời. Thì em có đủ tự tin dành trọn cả đời để yêu anh. E......xin......hứa. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim Translate to English
 I Am:  Tìm hiểu sẽ rõ Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc trong tình cảm. Đặc biệt phải thật lòng. Translate to English

Back | Send Email to Hà Nguyễn (ID: 1406511)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.