Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407274 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đường Xưa - ID: 1407274
 IP & Posted by:  116.102.73.170 on June 3, 2017 at 8:23pm
 Updated by:  October 4, 2017 at 5:44am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  AB
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau vậy Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách,... Translate to English
 I Am:  Bình thường, hiền một chút và chân thật không dối trá. Translate to English
 Looking For:  Mình muốn làm bạn với người có tính tình chân thật, hiền một chút, Translate to English

Back | Send Email to Đường Xưa (ID: 1407274)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.