Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407436 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Thuỷ - ID: 1407436
 IP & Posted by:  112.197.113.103 on June 6, 2017 at 6:52am
 Updated by:  February 3, 2018 at 9:10am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Tien Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Looking For:  Em muốn tìm một người lớn hơn tuổi mình, nghiêm túc, có công việc ổn định, biết thông cảm, quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống để tiến xa hơn. Những bạn nhỏ tuổi hơn hay có ý chỉ vui đùa xin đừng làm mất thời gian của nhau nhé. Thanks Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Thuỷ (ID: 1407436)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.