Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407573 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NaNa Lê - ID: 1407573
 IP & Posted by:  42.116.109.170 on June 8, 2017 at 7:28am
 Updated by:  June 25, 2017 at 9:06am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Thuận
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu trở thành nhân viên chính thức Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim và xem chương trình trên tv... Translate to English
 I Am:  Là người vui vẻ, hoạt bát Translate to English
 Looking For:  Chín chắn, trưởng thành trong tình cảm, quan tâm lo lắng cho người yêu Translate to English

Back | Send Email to NaNa Lê (ID: 1407573)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.