Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407600 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phong - ID: 1407600
 IP & Posted by:  42.119.222.145 on June 8, 2017 at 7:03pm
 Updated by:  October 21, 2017 at 11:13pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SaiGon
 State/Province:  Tasmania
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Xe ôm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  chơi thê thao,đi xem phim.cafe mot minh Translate to English
 I Am:  Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Translate to English
 Looking For:  hiền. biet chia se.bỏ qua mọi quá khứ Translate to English

Back | Send Email to Phong (ID: 1407600)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.