Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407615 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhi Tran - ID: 1407615
 IP & Posted by:  113.161.68.190 on June 8, 2017 at 11:26pm
 Updated by:  August 6, 2017 at 7:14pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nghe nhạc, nấu ăn, cafe cùng bạn bè... Translate to English
 I Am:  Là một người có chút cá tính, sống tình cảm và lãng mạn. Translate to English
 Looking For:  Người lớn tuổi, lãng mạn, biết yêu thương, thông cảm và chia sẻ. Translate to English

Back | Send Email to Nhi Tran (ID: 1407615)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.