Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1407938 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 Tinh Dep - ID: 1407938
 IP va Ngay:  135.23.170.111 on June 13, 2017 at 10:23am
 Sua Chua Ngay:  March 1, 2018 at 5:17pm
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  40
 Chieu Cao:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Can Nang:  165 lbs (75 kg)
 Than Hinh:  Athletic
 Tu Thanh Pho:  Toronto
 Tieu Bang:  Ontario
 Zip:  H6J1K4
 Dat Nuoc:  Canada
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Technologist
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Đi tìm Hạnh Phúc lâu dài Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:   Gym, News online,movies .. Doi qua tieng Viet
 Toi La:  Tôn trọng le phai,Open Mind,Honestly. Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:   Thích bạn gái có sở thích vui vẻ,hoà đồng, ... Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den Tinh Dep (ID: 1407938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.