Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408890 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thamtran - ID: 1408890
 IP & Posted by:  1.54.132.228 on June 17, 2017 at 7:48am
 Updated by:  November 2, 2017 at 9:13pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Giang vien nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lau dai Translate to English
 Free Time:  Ngồi ăn uống tán gẫu cung ban be Translate to English
 I Am:  Vui vẻ ... hoa đồng ... sống tình cam... Translate to English
 Looking For:  Một người ban tri ky .... chia se trong cuộc sống ... có thể cùng nhau trong cuộc đờii nay cung 1 ai đó la duyên la phận ... nên tôii sẽ trân trọng mối duyền nay nếu bạn va tôi có cơ hội đến với nhau Translate to English

Back | Send Email to Thamtran (ID: 1408890)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.