Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409005 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kẻ đến sau - ID: 1409005
 IP & Posted by:  24.177.80.146 on June 18, 2017 at 6:43pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Framingham
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  01701
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỷ thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đồng hành qua quãng đời còn. Translate to English
 Free Time:  Xem tv, tin tức, đọc báo sách, xem phim. Translate to English
 I Am:  Người trung trực, thẳng thắng, có lương tri và đạo đức. Translate to English
 Looking For:  Người phụ nữ đàn hoàn, không ăn chơi xa-xí, sống thực tế, không mầu mè thổi phồng, biết lo xa lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Kẻ đến sau (ID: 1409005)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.