Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409263 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhân - ID: 1409263
 IP & Posted by:  14.172.36.52 on June 21, 2017 at 1:37pm
 Updated by:  June 23, 2017 at 8:25pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Bellman
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái để quen , nói chuyện tâm sự, cô đơn đã lâu. Translate to English
 Free Time:  Đá bóng , nghe nhạc, ăn uống , xem phim Translate to English
 I Am:  Thẳng tính, ít nói, trầm Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái ưa nhìn, cùng sở thích Translate to English

Back | Send Email to Nhân (ID: 1409263)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.