Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409404 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Tươi - ID: 1409404
 IP & Posted by:  108.18.177.98 on June 22, 2017 at 1:10pm
 Updated by:  November 24, 2017 at 9:24pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kêt hôn và sinh con Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng, yêu thích trẻ thơ. Translate to English
 Looking For:  Chân tình, và yêu từ cái nhìn đầu tiên Translate to English

Back | Send Email to Thanh Tươi (ID: 1409404)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.