Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409642 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cúc quỳ vàng - ID: 1409642
 IP & Posted by:  171.251.108.90 on June 25, 2017 at 11:18pm
 Updated by:  May 7, 2018 at 6:50am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  BMT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Nam để trò chuyện, tâm sự tìm hiểu để hướng tới mục đích tốt đẹp. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đi cà phê cùng đồng nghiệp. Translate to English
 I Am:  Theo đánh giá của bạn bè: Hiền lành, dễ gần. Translate to English
 Looking For:  Bạn Nam tuổi 26 - 30 thẳng tính, có sự chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Hãy liên lac với toi: mailan04096@gmail.com. Translate to English

Back | Send Email to Cúc quỳ vàng (ID: 1409642)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.