Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dinh Xuan Hien - ID: 1409648
 IP & Posted by:  75.166.87.56 on June 26, 2017 at 12:42am
 Updated by:  November 10, 2017 at 4:13am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Boston
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  02155
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có người bạn đời tâm đầu ý hợp. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc báo và xem tin tức. Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ và thân thiện với mọi người. Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, biết chia sẽ, và quan tâm. Translate to English

Back | Send Email to Dinh Xuan Hien (ID: 1409648)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.