Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409872 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Timbanđời - ID: 1409872
 IP & Posted by:  116.108.5.222 on June 28, 2017 at 11:43pm
 Updated by:  December 4, 2017 at 5:48am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Duoc si
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình và cùng nhau xây dựng tương lai. Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc nhà cửa, đi dạo, du lịch, thăm người thân... Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn, vui vẻ chân tình. Sống có trách nhiệm. Translate to English
 Looking For:  Người thật lòng, hiểu chuyện, có ý nghiêm túc lập gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Timbanđời (ID: 1409872)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.