Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bich - ID: 1409938
 IP & Posted by:  42.116.249.185 on June 29, 2017 at 8:00pm
 Updated by:  April 23, 2018 at 4:24pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  30
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Long xuyen
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người hiến tinh nước ngoài, không ràng buộc quan hệ dựa trên sự tự nguyện nhân đạo Translate to English
 Looking For:  Tìm người hiến tinh nước ngoài, không ràng buộc quan hệ pháp lý hay trách nhiệm vì mục đích nhân đạo. Xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến hồ sơ của tôi. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Bich (ID: 1409938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.