Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409944 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TRÂM - ID: 1409944
 IP & Posted by:  76.220.50.65 on June 29, 2017 at 9:10pm
 Updated by:  August 13, 2017 at 10:06pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95126
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm nghề tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tự tạo cho mình những niềm vui ... Translate to English
 Free Time:  Thể dục, đọc báo, hát ca ...du lịch ... Translate to English
 I Am:  Không kiêu sa kênh kiệu.. Neu không thích ai đó sẽ tỏ thái độ bất cần Không nói dối để đạt mục đích. Sống thật với tư duy.. Như thế cảm thấy thoải mái hơn ..Có bạn phải là người đàng hoàng.. Chứ ba xạo thì chán lắm .. Mất công tiếp xúc.. Mệt! Translate to English
 Looking For:  Không thích người giả dối.. Không thích người đàn ông ốm yếu gầy .. Thích người lịch sự ..biết galant .....Chỉ tìm bạn trong khu vực San Jose, San Francisco và Phía Nam Cali như thế thực tế dễ gặp nhau hơn mấy tiểu bang khác xa lắc xa lơ khó gặp ....xin cám ơn ai đã đọc hồ sơ này... Translate to English

Back | Send Email to TRÂM (ID: 1409944)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.