Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410022 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Nguyen - ID: 1410022
 IP & Posted by:  14.169.233.86 on June 30, 2017 at 9:14pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn: kết bạn, chia sẻ niềm vui cuộc sống. Mục tiêu dài: lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Đi cafe và du lịch Việt Nam Translate to English
 I Am:  Có học thức, cuộc sống ổn định, trân trọng tình bạn Translate to English
 Looking For:  Tất cả các bạn gần xa, đề cao sự chân thành Translate to English

Back | Send Email to Hoang Nguyen (ID: 1410022)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.