Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410151 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyen ngoc - ID: 1410151
 IP & Posted by:  119.81.80.93 on July 2, 2017 at 1:58am
 Updated by:  December 8, 2017 at 8:33pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  busan
 Country:  Korea
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Dieu hanh du lich
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm 1 nửa phù hợp cho riêng mình. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc và xem hài hải ngoại.... gặp gỡ người thân và đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Hòa đồng và dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới.... Translate to English
 Looking For:  một người không nói dối và có cuộc sống lành mạnh. Biết quan tâm đến gia đình Translate to English

Back | Send Email to nguyen ngoc (ID: 1410151)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.