Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410207 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đường vào t - ID: 1410207
 IP & Posted by:  103.199.34.141 on July 2, 2017 at 6:50pm
 Updated by:  July 5, 2017 at 10:05pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kd tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành mục tiêu kd Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, sách, chơi bóng đá, cafe Translate to English
 I Am:  Hài hước , có chiều sâu tâm hồn Translate to English
 Looking For:  Vạn sự từ chữ " duyên" mà thành, nên dù có tìm kiếm hay dành giật cũng chẳng thành. Nếu làm con thuyền xin cho xuôi theo dòng chảy và tìm được bến đổ... Các bạn có thể trò chuyện qua zlo không chín ba bảy 298913. Translate to English

Back | Send Email to Đường vào t (ID: 1410207)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.