Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410505 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bich nguyen - ID: 1410505
 IP & Posted by:  115.164.92.147 on July 6, 2017 at 9:33pm
 Updated by:  August 9, 2017 at 8:00am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mở 1 tiện làm đẹp cho các chị em .. Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc cây cảnh ...vv Translate to English
 I Am:  Thẳng tính , ko dối trá , thích lãng mạng ,thích đi từ thiện Translate to English
 Looking For:  Người đàn Og mạnh mẽ , chăm sóc và thương iu vk con .. .. bich80053 Translate to English

Back | Send Email to Bich nguyen (ID: 1410505)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.