Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410622 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhi trần. - ID: 1410622
 IP & Posted by:  42.116.165.132 on July 8, 2017 at 2:38am
 Updated by:  August 17, 2017 at 1:20am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 State/Province:  California
 Zip:  Thành phố c
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người thật lòng Translate to English
 Free Time:  Nghe pháp Translate to English
 I Am:  Vui ve , thẳng thắng,chan thật, nhi yêu thiên nhiên. Nhi có chút tật xấu nhong nheo sữa chưa được hii Translate to English
 Looking For:  Thật lòng , biết chia sẽ đạo đức . Lịch sự gọn ràng hiii ... biết quan tâm xin đừng đùa giỡn nhi cảm ơn những ai ghé vào hs nhi dù cho là xem cho vui Translate to English

Back | Send Email to Nhi trần. (ID: 1410622)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.